Kontrakt överenskommelse


1.1 Tjänster
en. Tjänsteleverantören kommer att ge kunden den upphandlade tjänsten / produkten i enlighet med villkoren och alla andra överenskomna villkor, såsom kontraktets varaktighet och innehållet hos den hyrda tjänsten / produkten.
B. Klienten är bara ”användaren” av tjänsten / produkten som tjänsteleverantören tillhandahåller, och han / hon blir inte ägare av tjänsten / produkten under något villkor oavsett kontaktens varaktighet

1.2 Leverans av tjänster

en. Tjänsteleverantören kommer att tillhandahålla kunden den hyrda tjänsten / produkten inom den tid som avtalet avtalat och endast om kunden vederbörligen genomför avtalade betalningar av alla överenskomna avgifter.
B. Klienten kommer att beviljas med tillgång till de hyrda tjänsterna / produkterna efter att betalningen tydligt framgår av tjänsteleverantörens bankkontoutdrag.
C. Tjänsteleverantören kommer att förse kunden med den hyrda tjänsten / produkten inom 2-5 arbetsdagar efter det att leasingavtalet undertecknades och betalningen har mottagits och tydligt framgått av tjänsteleverantörens bankkonto. Vid tekniska svårigheter har tjänsteleverantören rätt att tillhandahålla kunden den hyrda tjänsten / produkten efter den överenskomna tiden. Tjänsteleverantören kommer att informera kunden om försenad leverans av service / produkt och bekräfta exakt dag och tid när kunden kommer att tillhandahållas den hyrda tjänsten / produkten.

1.3 Innehållsunderhåll

en. Klienten får inte komma åt, konfigurera eller ändra någon typ av tjänsteuppsättning eller konfigurationer som ursprungligen tillhandahållits av tjänsteleverantören.
B. Tjänsteleverantören ansvarar inte på något sätt för innehållet som görs eller publiceras av kunden.
C. Kunden håller med om att ta fullt ansvar för och konsekvenser av missbruk, olämpligt eller lagligt respektlöst innehåll under hela användar- / produktanvändningens längd.

1.4 Kontraktets varaktighet
en. Oberoende av tjänsten / produktpreferensen som avtalats av kontraktet är kontraktets minsta löptid 3 månader.
B. När den minsta kontraktsperiodens löptid löper ut, kommer kontraktet för tidigare hyrda tjänster automatiskt att förlängas enligt samma villkor inklusive alla nämnda bestämmelser. Klienten är skyldig att informera tjänsteleverantören senast 14 dagar före utgångsdatum om han / hon inte är intresserad av kontraktstillägg.

1.5 Uppsägning av avtalet
en. Kunden får inte säga upp kontraktet under den minsta kontraktsperioden.
B. Om kunden inte respekterar bestämmelserna i avtalet eller bestämmelserna i dessa villkor har tjänsteleverantören rätt att säga upp avtalet när som helst. Tjänsteleverantören upphäver kontraktet i skriftlig form genom att skicka en e-postmeddelande till kunden.
C. Vid uppsägning av kontrakt har tjänsteleverantören rätt att omedelbart avbryta alla levererade tjänster.

1.6 Betalningar
en. Betalningar för de beställda tjänsterna / produkterna måste överföras till tjänsteleverantörens bankkonto omedelbart efter det att avtalet har accepterats av kunden.
B. När kontraktet är undertecknat måste betalningsbeloppet betalas i förskott och täcker hela kontraktets löptid. Tjänsten / produkten kommer inte att levereras såvida inte beloppet klart framgår av tjänsteleverantörens bankkontoutdrag.
C. Vid kontraktstillägg kan kunden välja att uppfylla betalningen månadsvis från och med dagen för förlängning. De månatliga betalningarna måste också betalas i förskott senast dagen för aktivitetsperiodens början.
D. Om kunden inte respekterar bestämmelsen i punkt a. Av denna artikel och försenar betalningen har tjänsteleverantören rätt att utfärda en månadsavgift till kunden för ytterligare 10% avgift för förseningen i betalningen. I det här fallet har tjänsteleverantören rätt att säga upp kontraktet när som helst om inga ytterligare betalningar tas emot från kunden.

1.7 Övriga villkor
en. Tjänsteleverantören har giltiga avtal för att integrera tjänster och produkter från externa företag eller partners.
B. Tjänsteleverantören har alltid rätt att hålla kontaktuppgifter för sina partners, externa tjänster eller produkter fullständigt konfidentiella.
C. När som helst klienten får inte skapa eller ändra för att ändra eller konfigurera det ursprungliga kontraktet som skrivits med tjänsteleverantören.
D. Vid tillfällig tillgång till tjänsten eller andra tekniska svårigheter måste kunden kontakta tjänsteleverantören via e-post eller telefon och be om ytterligare förklaring eller förväntad tid för problemlösning.
E. Tjänsteleverantören är inte ansvarig på något sätt för tillfällig otillgänglighet av tjänsten eller andra tekniska svårigheter som orsakas av externa företag eller samarbetspartners som är involverade i tjänsteutbudet för kunden.

1.8 Sekretess
Som avtalsslutande parter får ingen av parterna använda, kopiera, anpassa, ändra eller dela innehåll eller information som avslöjas, med någon annan person / part som inte är involverad i avtalet. Denna skyldighet gäller inte innehållet / informationen för vilken mottagaren har juridiska bevis för att den erhålls t.ex. Om mottagaren erhåller informationen från någon annan person / part innan det nuvarande kontraktet är undertecknat eller om det kommer från det offentliga området.

1.9 Immateriella rättigheter

en. När det gäller de tjänster som levereras till kunden, baserat på detta kontrakt, tilldelar tjänsteleverantören det fullständiga framtida ansvaret för kunden och för vilken typ eller innehåll som helst, material som används eller missbrukas i kombination med tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantören.
B. Om någon tredje parts immateriella rättigheter används i ”materialet” som tillhandahålls av tjänsteleverantören, kommer tjänsteleverantören att säkerställa och säkra alla nödvändiga  och godkännanden att använda sådan tredje parts immateriella rättigheter för tjänsteleverantören och kunden. I denna klausul (1.9.b) avses ”material” för alla material, i vilken typ eller form som helst, vilket användes av tjänsteleverantören för att tillhandahålla tjänster / produkter, t.ex. Systemprogram, processer som tillhandahålls av tjänsteleverantören enligt detta avtal.

1.10 Domän och webbhotell

en. För leasing av webbplatsintegrationstjänster måste kunden köpa och betala faktura av valt domännamn eller flera domännamn och webbhotellstjänster.
B. Tjänsteleverantören tar över ägandet av domännamnen så länge som kunden har ett avtal med tjänsteleverantören.
C. Efter att kunden säger upp avtalet släpper tjänsteleverantören och överför alla domännamn / namn och webbhotellstjänster och dess äganderätt till kunden.

Genom att fortsätta på utcheckningen ingår ditt godkännande av avtalet och villkoren.
Vi förbehåller oss rätten att ändra eller ändra nuvarande användarvillkor utan föregående meddelande. Senast ändrad: 21 december 2016