Sutartis


1.1 Paslaugos
a. Paslaugų teikėjas turės pateikti kliento užsakytą paslaugą / produktą laikantis terminų ir sąlygų, ir visų kitų sutartų terminų, kaip pavyzdžiui; sutarties galiojimo laikotarpis ir nuomojamos paslaugos / produkto turinio integravimas ir kita.
b. Klientas yra tik „naudotojas“ paslaugų / produktų, kurias teikia paslaugų teikėjas, ir jis / ji negali tapti paslaugų / produkto savininku pagal bet kokias kitas įmanomas ir kontrakte nepaminėtas sąlygas ir nepriklausomai nuo kontrakto trukmės.

1.2 Paslaugų teikimas ir pristatymas
a. Paslaugų teikėjas turi pateikti klientui nuomojamas paslaugas / produktą per sutarto laiko terminą sutartyje ir tik tokiu atveju, jeigu klientas tinkamai vykdo sutartus mokėjimus, pavedimus už visas įsigytas paslaugas/produktus.
b. Klientui bus suteikta prieiga prie nusipirktų paslaugų / produktų tik tada, kai mokėjimo ir pavedimai yra aiškiai matomi ir aktyvus paslaugos teikėjo banko sąskaitos.
c. Paslaugų teikėjas privalo pateikti klientui paslaugas / produktus per 2-5 darbo dienas po to, kai buvo pasirašyta išperkamosios nuomos sutartis ir gauta išmoka. Techninių sunkumų atveju paslaugų teikėjas turi teisę teikti klientui nuomojamas paslaugas / produktus po sutarto laiko. Paslaugų teikėjas privalo informuoti klientą apie paslaugų / produktų vėlavimą ir pranešti raštu apie tikslią dieną ir laiką, kai klientas bus pradėta teikti nuomojama paslauga / produktas.

1.3 Turinio priežiūra
a. Klientams neleidžiama kopijuoti, konfigūruoti ar pakeisti techninius sistemos nustatymus teikiamoje paslaugoje arba konfigūruoti naujus nustatymus, kurie gali pažeisti teikiamos paslaugos kokybę.
b. Paslaugų teikėjas neatsako už bet kokį įstatymo draudžiamą turinį, kurį gali paskelbti klientas.
c. Klientas sutinka ir prisiima visą atsakomybę iš netinkamo naudojimo gresiančias teisines pasekmes, kurios gali grėsti už piktnaudžiavimą netinkamu elgesiu internete, už netinkamą ar teisiškai nepagarbų turinį visą paslaugos / produkto naudojimo trukmę.

1.4 Sutarties trukmė
a. Nepriklausomai nuo to bet kokių papildomų priežasčių paslaugos / produkto minimali naudojimo trukmė yra tolygi 3 mėnesių laikotarpiui.
b. Kai minimalus sutarties laikotarpis baigiasi už anksčiau įsigytas paslaugas – sutartis automatiškai bus pratęsta tomis pačiomis sąlygomis, įskaitant visas šios sutarties nuostatas. Klientas privalo ne vėliau kaip prieš 14 dienų informuoti paslaugos teikėją apie norą nutraukti įsigytų paslaugų naudojimą.

1.5 Sutarties nutraukimas
a. Klientas negali nutraukti sutarties kol minimali 3 mėnesių sutarties trukmė nėra pasibaigusi.
b. Jei klientas nesilaiko sutarties nuostatų, paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti sutartį ir paslaugos teikimą bet kuriuo metu. Paslaugų teikėjas privalo informuoti klientą apie paslaugų nutraukimą rašytine forma ir išsiųsti pranešimą elektroniniu paštu.
c. Ne atsižvelgiant į sutarties nutraukimo pobūdį ar atvejus, paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant panaikinti visas suteiktas paslaugas.

1.6 Mokėjimai
a. Mokėjimai už užsakytas paslaugas / produktus turi būti pervedami į paslaugų teikėjo sąskaitą nedelsiant kai klientas sutinka su šios sutarties sąlygomis.
b. Kai sutartis yra pasirašyta, mokėjimo suma turi būti sumokėta iš anksto ir apima visą sutarties trukmę. Paslauga / produktas nebus pristatytas tokiu atveju jeigu suma nėra aiškiai matoma ir aktyvi paslaugų teikėjo banko sąskaitos išraše.
c. Atsižvelgiant į skirtingus sutarties atvejus, klientas gali pasirinkti vykdyti pavedimus kas mėnesį, pradedant mokėti nuo pratęsimo dienos. Mėnesio mokėjimai taip pat turi būti sumokėti iš anksto, ne vėliau kaip dieną nuo veiklos laikotarpio pradžios.
d. Jei klientas negali gerbti a. punkto nuostatų, tai vėluojantys pavedimai paslaugų teikėjo vadovaujamasi nuožiūra ir teisėmis gali būti papildomai padidinti 10% mokesčiu už mokėjimo kiekvieną pavedimo vėlavimą. Šiuo atveju paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti sutartį bet kuriuo metu, jei nėra papildomai gaunami mokėjimai iš kliento.

1.7 Kitos sąlygos
a. Paslaugų teikėjas turi atsakingų susitarimų su kitomis įmonėmis ir partneriais dėl paslaugų ir produktų teikimo klientui.
b. Paslaugų teikėjas visada turi teisę laikyti kontaktinius duomenis apie savo partnerius, išorines ar perkamas paslaugas ar produktus reikalingus paslaugos teikimui visiškai konfidenciali.
c. Klientas negali keisti arba konfigūruoti pirminės sutarties savo ar kitų nuožiūra. Už priešingą veikla gali būti taikomos teisinės priemonės siekiant apsaugoti paslaugos teikėjo interesus ir verslą.
d.Laikinai neteikiamų paslaugų ar kitų techninių sunkumų atveju, klientas turi kreiptis į paslaugų teikėją elektroniniu paštu arba telefonu ir paprašyti papildomo paaiškinimo apie numatomą laikotarpi esamoms problemoms išspręsti.
e. Paslaugų teikėjas finansiškai neatsako ir neįsipareigoja klientui už techninių sunkumų sukeltą paslaugų sutrikimą.

1.8 Konfidencialumas
Sutarčių nariams ne leidžiama naudoti, kopijuoti, adaptuoti, keisti ar pasidalinti informacija atskleidžiama bet kokiu turiniu ar su bet kuriuo kitu asmeniu / šalimi, kuri nedalyvauja šiame susitarime / kontrakte.

1.9 Intelektinės nuosavybės teisės
a. Atsižvelgiant į teikiamas paslaugas klientui ir remiantis šia sutartimi, paslaugų teikėjas priskiria visą būsimą atsakomybę klientui už bet kokio tipo ar formos turinį, taip pat medžiagą naudojamą ar netinkamai naudojamą kartu su paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis.
b. Jei kuri nors trečioji šalis ar intelektinės nuosavybės teisės yra naudojamos teikiant teikiamą paslaugą ar „medžiagą“, tada paslaugų teikėjas privalo užtikrinti visų būtinus sutikimus ir patvirtinimus, kurie leidžia parduoti ir naudoti šias trečiosios šalies paslaugas ir intelektinės nuosavybės teises taip pat savo klientams. Šiame punkte (1.9.b) sąvoka „medžiagos“ reiškia visų panaudotų medžiagų, bet tipo ar formos ir turinio, kurį naudoja paslaugų teikėjas, kad suteiktų paslaugas / produktus pvz sistemos, programos, procesai pagaminti paslaugai, įrankiai ir t.t.

1.10 Domenas & Paslaugų talpinimas
a. Norint įvykdyti produkto ar paslaugos integraciją pasirinktoms paslaugoms, klientas turi įsigyti ir apmokėti sąskaitą pasirinktajam domeno vardui/vardams ir internetinio talpinimo paslaugoms.
b. Paslaugų tiekėjas perima domenų vardų nuosavybes teises ir prieiga tol, kol klientas turi sutartį su paslaugų teikėju.
c. Jeigu klientas nutraukia sutartį, paslaugų teikėjas perleidžia nuosavybės ir naudojimo teises atgal į kliento rankas saugiu ir raštiniu būdu įpareigojančiu buvusių paslaugų vartotoją / klientą gautą informacija naudoti atsakingai. Taip pat klientas negali reikšti jokio tipo finansiškai įpareigojančių priekaištų už suteiktas paslaugas ar jų perdavimą, įskaitant šį ir kitus sutarties punktus.

 

Norint tęsti ir užbaigti paslaugų įsigijimą, klientas yra įpareigotas perskaityti šią sutartį, suprasti ir vadovautis ja visu paslaugų naudojimo periodu. Mes pasiliekama teisę keisti ar modifikuoti dabartinius terminus ir sąlygas ateities klientams ir be išankstinio įspėjimo.

Paskutinį kartą keistų sąlygų data  21. Gruodis, 2016 m.