Kontrakt aftale og vilkår


1.1 Tjenester
a.Tjenesteudbyderen “Leasebooking IVS” tilbyder følgende ydelser/produkter til kunden, i overensstemmelse med de underskrevne dokumenter i henhold til vilkår og betingelser i denne aftale. Dette såsom kontraktens varighed og indhold af det leasede produkt.
b. Kunden er kun “bruger” af de ydelser/produkter som leveres af “Leasebooking IVS”, og kunden må ikke tage ejerskab over ydelsen/produktet uanset kontraktvarighed.
c. Kunden skal minimum lease ydelsen/produktet i minimum 3 måneder.

1.2 Levering af tjenesterne
a.”Leasebooking IVS” udbyder de ydelser/produkter inden for den tid, der er aftalt jf. kontrakten, såfremt kunden har betalt de aftalte betalinger og gebyrer.
b. kunden får adgang til de leasede ydelser/produkter, når betalingen er klart præsenteret på “Leasebooking IVS” kontoudtog.
c. “Leasebooking IVS” leverer de leasede ydelser/produkter indenfor 2-5 arbejdsdage efter at lejekontrakten er underskrevet, og betalingen er modtaget på “Leasebooking IVS” kontoudtog. I tilfælde af tekniske vanskeligheder, har “Leasebooking IVS” ret til, at levere den leasede ydelse/produkt efter 2-5 arbejdsdage. “Leasebooking IVS” vil informere kunden om forsinkelsen, og bekræfte den nøjagtige dag samt tidspunkt, hvor kunden vil modtage den leasede ydelse/produkt.

1.3 Indhold og vedligeholdelse
a. Kunden har ikke ret til at konfigurere eller ændre nogen form for service setup eller konfigurationer leveret af “Leasebooking IVS”.
b. “Leasebooking IVS” er på ingen måder ansvarlig for indholdet offentliggjort af kunden på den leasede ydelse/produkt.
c. Kunden har det fulde ansvar for misbrug samt uhensigtsmæssig brug af ydelser/produkter leveret af “Leasebooking IVS”. Dette gælder under hele leasing perioden af ydelsen/produktet.

1.4 Kontrakt varighed
a. Kunden forpligter sig til en kontraktvarighed på minimum 3 måneder uanset ydelse/produkt, som er aftalt i kontrakten.
b. Når den minimale kontrakt udløber, vil kontrakten automatisk blive forlænget med de samme vilkår og betingelser.
Kunden er forpligtet til at informere “Leasebooking IVS” via e-mail-meddelelse senest 14 dage før udløbsdatoen, hvis kunden ikke er interesseret i en forlængelse af kontrakten.

1.5 Ophævelse af kontrakten
a. Kunden kan ikke opsige kontrakten før den minimale kontrakt varighed er udløbet (3 måneder).
b. Kunden skal opsige kontrakten minimum 14 dage inden kontrakten udløber via e-mail-meddelelse til “Leasebooking IVS”.
c. Hvis kunden ikke overholder bestemmelserne i kontrakten, herunder bestemmelserne i vilkår og betingelser, har “Leasebooking IVS” ret til at opsige kontrakten til enhver tid. “Leadebooking IVS” vil opsige kontrakten til kunden via e-mail-meddelelse.
d. I tilfælde af kontrakt opsigelse, har “Leasebooking IVS” ret til, straks at annullere alle leverede ydelser/produkter.

1.6 Betaling
a. Betaling for de bestilte ydelser/produkter overføres til “Leasebooking IVS” bankkonto straks efter at kontrakten er accepteret af kunden.
b. Når kontrakten er accepteret, skal beløbet forudbetales og skal dække den aftalte kontraktvarighed.
Ydelsen/produktet vil ikke blive leveret, før beløbet er præsenteret på “Leasebooking IVS” bankkonto.
c. I tilfælde af kontraktforlængelse, kan kunden vælge at betale på månedsbasis fra datoen for forlængelse. De månedlige betalinger skal ligeledes forudbetales.
d. Hvis kunden forsinker betalingen, har “Leasebooking IVS” ret til at opkræve en månedlig regning på ekstra 10 % gebyr, for forsinkelse af betaling. Hvis der ikke modtages yderligere betalinger fra kunden, har “Leasebooking IVS” ret til at opsige kontrakten til enhver tid.

1.7 Øvrige vilkår
a. “Leasebooking IVS” har gyldige aftaler om integrering af ydelser/produkter, leveret af eksterne virksomheder eller partnere.
b. “Leasebooking IVS” har på alle tidspunkter ret til, at holde alle kontaktoplysninger på deres eksterne virksomheder eller partnere samt eksterne ydelser/produkter fuldt fortrolige.
c. Kunden har på intet tidspunkt ret til at ændre eller konfigurere den oprindelige kontrakt indgået mellem kunden og “Leasebooking IVS”.
d. I tilfælde af en midlertidig manglende tilgængelighed til ydelsen/produktet eller andre tekniske problemer, skal kunden kontakte “Leasebooking IVS” via e-mail eller telefon, og bede om yderligere forklaring eller forventet tidspunkt for problemløsning.
e. “Leasebooking IVS” er på ingen måde ansvarlig for den midlertidige manglende tilgængelighed til ydelsen/produktet eller andre tekniske problemer, der er forårsaget af eksterne virksomheder eller partnere, som er involveret i processen af ydelser/produkter til kunden.

1.8 Fortrolighed
a. Ingen af parterne må, i forbindelse med denne aftale som er af fortrolig karakter, bruge, kopiere, tilpasse, ændre, dele eller videregive oplysninger med en anden person/part, som ikke er involveret i aftalen. Denne forpligtelse gælder ikke for indhold, hvor kunden har juridisk dokumentation for, at indholdet er fremstillet før nuværende kontrakt er accepteret, eller hvis indholdet kommer fra det offentlige domæne.

1.9 Immaterielle rettigheder
a. For de ydelser/produkter der leveres til kunden, baseret på denne kontrakt, tildeler “Leasebooking IVS”, det fulde fremtidige ansvar til kunden, for enhver type og form af indhold samt materiale der anvendes eller misbruges i kombination med de tjenester som “Leasebooking IVS” yder.
b. Hvis der anvendes tredjeparts immaterielle rettigheder i det “materiale” leveret af ” Leasebooking IVS”, skal “Leasebooking IVS” sikre alle nødvendige samtykker og godkendelser til anvendelse af sådanne tredjeparts immaterielle rettigheder for både “Leasebooking IVS” og kunden. Ved anvendelse af bestemmelserne i 1.9.b. står “Leasebooking IVS” for alle de materialer i hvilken som helst form eller indhold, der anvendes af tredjeparten.
Dette er f.eks. systemer, programmer og processer produceret af tredjeparten i henhold til denne aftale.

1.10 Domæne & Web-hosting
a. Ved leasing af hjemmeside, skal kunden købe domænenavn eller flere domænenavne samt web-hosting-tjenester.
b. “Leasebooking IVS” overtager rettighederne over domænenavnet, så længe kunden har en kontrakt aftale med “Leasebooking IVS”.
c. Hvis kunden opsiger kontrakten med “Leasebooking IVS”, frigiver og overdrager “Leasebooking IVS” domænenavne, web-hosting-tjenester og sit ejerskab til kunden.

 

Ved at gå videre til udtjekning, udgør din accept af ovenstående kontrakt aftale, vilkår og betingelser.

“Leasebooking IVS” forbeholder sig ret til at ændre eller modificere de nuværende vilkår og betingelser uden varsel. Sidst ændret: D. 21. Januar, 2017.